zasso_exhibition_00

Exhibition ’zasso’|canaria

zasso_exhibition_01
zasso_exhibition_02
zasso_exhibition_03
zasso_exhibition_04
zasso_exhibition_05
zasso_exhibition_06

ART DIRECTOR|Yuji Tokuda

DESIGNER|Mariko Kojima

DESIGNER|Mariko Yamasaki

DESIGNER|Koji Fujii

MOTION GRAPHIC DESIGNER|Keisuke Takizawa

PRODUCER|Kenichi Mamitsuka

RETOUCHER|Yoshitomo Suzuki

PRODUCER|Nao Murakami

PRODUCTION DESIGNER|Takumi Sukegawa