kiyora_01

KIYORA|Akita Co.,Ltd

kiyora_02
kiyora_03

CREATIVE DIRECTOR|Yuji Tokuda

CREATIVE DIRECTOR|Hiroshi Takahashi

ART DIRECTOR|Yuji Tokuda

DESIGNER|Koji Fujii

DESIGNER|Mayuko Kato

PLANNER|Hiroko Sakakibara

COPYWRITER|Hiroshi Takahashi

COPYWRITER|Miki Yataka

PHOTOGRAPHER|Shinpei Iwasaki

RETOUCHER|Yoshitomo Suzuki

FOOD COORDINATOR|Naoko Kanno

GRAPHIC PRODUCER|Hisashi Murakami