imyme_01.jpg

imyme|KIMELAB inc.

imyme_02.jpg
imyme_03.jpg
imyme_04.jpg
imyme_05.gif
imyme_06.jpg
imyme_14.jpg
imyme_09.jpg
imyme_10.jpg
imyme_11.jpg
imyme_12.jpg

CREATIVE DIRECTOR|Yuji Tokuda

ART DIRECTOR|Koji Fujii

DESIGNER|Kaho Arakawa

PRODUCER|Takanori Amano

ADVISER|Takako Nabekawa

COPYWRITER|Sakiko Takemoto

GRAPHIC PRODUCER|Yasuko Hirakoshi

PHOTOGRAPHER|Eri Hosomi

PHOTOGRAPHER|Keisuke Kondo

RETOUCHER|Teruumi Kuroda

RETOUCHER|Yousuke Fujii

PRINT|Hironori Yamanaka

PACKAGE|Kiyomitsu Oishi

MASHINE ENGINEER|Kazuki Matsumoto

MOVIE DIRECTOR|Shunsuke Saito

MUSIC COMPOSER|Toru Sasaki

WEB DIRECTOR|Tomoyuki Sugita

PR|Hiroyo Kogo