ff_mm17_christmas_01.jpg

MOTEMASCARA X'MAS|FLOWFUSHI Co.,LTD.

ff_mm17_christmas_02.jpg
ff_mm17_christmas_04.jpg
ff_mm17_christmas_ooh_omotesando.jpg

CREATIVE DIRECTOR|Yuji Tokuda

ART DIRECTOR|Yuji Tokuda

DESIGNER|Koji Fujii

DESIGNER|Miki Kuroyanagi

DESIGNER|Yuki Otsu

PRODUCER|Takeshi Kitgawa

PHOTOGRAPHER|Motoki Nihei

GRAPHIC PRODUCER|Mayu Yamamoto

RETOUCHER|Kazuya Kuriyama

RETOUCHER|Takeshi Morimoto

PRODUCTION DESIGNER|Shu Nakama

PRODUCER|Isao Honma

DIRECTOR|Yuji Tokuda

PRODUCTION MANAGER|Tsukasa Sato

CGI PRODUCER|Hiromitsu Sunaga

CGI DESIGNER|Kenichi Inadome

CGI DESIGNER|Yoshinori Numasawa

CGI DESIGNER|Yoshinori Ikoma

CGI PRODUCTION MANAGER|Aya Otsuru

MUSIC PRODUCER|Katsuya Yamada

MUSIC PRODUCER|Jun Nakajima

MUSIC COMPOSER|Tomoyuki Tanaka