kirin_pt_ainosuke_01

TANREI PLATINUM DOUBLE|Kirin Brewery Company, Limited

kirin_pt_ainosuke_03
kirin_pt_ainosuke_05
kirin_pt_ainosuke_06

CREATIVE DIRECTOR|Kenji Saito

ART DIRECTOR|Yuji Tokuda

DESIGNER|Toshikazu Minatomura

DESIGNER|Haruka Hashimoto

COPYWRITER|Kenji Saito

PRODUCER|Takanori Amano

LINE PRODUCER|Haruki Yokoyama

PRODUCTION MANAGER|Takayuki Hayashi

DIRECTOR|Naoki Nagao

CINEMATOGRAPHER|Taishi Hirokawa

LIGHTING DIRECTOR|Makoto Tsukayama

PRODUCTION DESIGNER|Takashi Nakamichi

SIZZLE ARTIST|Toshiya Mikata

STYLIST|Yosuke Tezuka

HAIR & MAKEUP ARTIST|Masuko Aoki & Junko Yamazaki

COLORLIST|Kazuki Tanahashi

OFFLINR EDITOR|Toshihiro Imai

ONLINE EDITOR|Junji Toga

MIXER|Hoichi Okamoto

MUSIC PRODUCER|Shuji Takeda

PHOTOGRAPHER|Higashi Ishida